Kurs för HR

Kursens syfte var att skapa ett coachande förhållningssätt hos deltagaren som är HR-ansvarig på ett medelstort företag.

Kursen utformades som alltid på Anatomen, efter kundens behov. Kunden fick egen coachning för att effektivisera lärandet och leva efter grundantagandet att ”du aldrig kan föra någon någonstans du inte själv varit beredd att gå”

Vi började med en halvdag i Anatomens lokaler för att befinna oss på neutral mark. Under denna halvdag fokuserade vi på hur vi kan styra våra tillstånd och kunden fick ta del av en del grundantaganden och fundera utifrån dessa.

Halvdagen efterföljdes av fem (5) stycken en (1) timmes coachingtillfällen, då det både fanns utrymme för egen utveckling samt hur den kunde användas i hennes arbetssituation.

Under dessa omgångar fick kunden med sig en del verktyg att testa och reflektera över för att sedan kunna använda i sitt dagliga arbete.

Varför ville kunden ha ett coachande förhållningssätt?

– För att kunna bemöta både ledare och medarbetare på ett bra sätt utan att ”helt tappa bort sig själv”

– För att kunna kommunicera på olika villkor

Efter de 5 omgångarna bokade vi in en två (2) timmarsomgång för uppföljning och avstämning.

Resultaten var över förväntan!

”Det märks tydligt att du lever som du lär, vilket gör det professionellt och trovärdigt”
Carina HR-ansvarig

Categories: ,

hr-utbildning