Ledarskapsutveckling

Bakgrund: Förfrågan från en person som var ny i ledarskapet och upplevde sig vara i behov av stöd inom detta. Hon och jag hade tidigare jobbat ihop inom rehab där hon fick stöd i form av rehabcoaching. Vid senare tillfälle var medarbetarundersökningen färdig med ett icke tillfredsställande resultat, nu ville man göra skillnad på riktigt, göra något som håller. Om vi gör som alla andra gör och som vi alltid har gjort tidigare så kommer vi få samma resultat, det vill säga ingen förändringen kommer att ske, så nu behöver vi göra på annat sätt.

Upplägg och genomförande: Ledarskapsutvecklingen startade som en gruppaktivitet med två berörda chefer. Vi skapade ett forum för utveckling av det egna ledarskapet för att den vägen utveckla ledarskapet som innebär att leda andra.

Under tiden utvecklades ett nytt forum för att även bearbeta resultaten från medarbetarundersökningen.

Anna tog frågan till sig och skapade i samråd med cheferna ett flerstegsprogram enligt följande:

Vi startade med en konferens med fokus på medarbetarundersökningen. anna hade plockat ut ett antal frågeställningar som medarbetarna fick möjlighet att diskutera i grupper med stöd och handledning av Anna, även cheferna fick bilda en egen grupp och arbeta med samma frågeställningar-

Efter detta fick varje grupp redovisa vad man kommit fram till, även detta under handledning och med stöd av Anna.

Anna skrev upp allt som sades på en stor tavla,sedan tog anna med sig allt som hade ventilerats under dagen till sitt skrivbord för att tratta ner.

Det växte fram en del värdeord som var gemensamma för alla grupper. Dessa värdeord blev sedan grunden för nästa steg.

Vid gemensamma gruppmöten med chefer och medarbetare fokuserade man på en värdering i taget, viket betydde att varje värdering fick ett eget fokus ca 6 veckor,

exempel: Vara en bra och schysst kollega!

vad betyder det?

hur kan  man vara då?

hur vill jag bli bemött?

Hur bemöter jag andra?

Varje omgång avslutas med en ordentlig avstämning med en gemensam mall för utvärdering.

Inför varje omgång med medarbetarna gick cheferna igenom värdringen och fick jobba med att finna sin egen uppfattning i förhållande till denna, här ligger nyckeln till den framgång som detta skulle visa sig bli. Cheferna jobbade med Anna och blev ordentligt utmanade i frågeställningar som:

är du en bra kollega?

Resultatet: Över förväntan. Medarbetargruppen har svetsats samman. Ledarskapet har blivit tydligt och rakt. När det sedan visade sig att en omorganisation var på gång som skulle innebär 2-3 nya ledare, beslutades det snabbt att dessa skulle gå ledarskapsutveckling hos Anna för att finna sina nya roller som ledare och stärka dem.

På övriga företaget har man nu börjat se resultaten av ett tydligt och enat ledarskap och diskussion pågår hur vi ska kunna jobba med fler chefer.

Categories: ,

ledarskapsutbildning