Proaktiv Rehab: En välmående personal, med färre och kortare sjukskrivningar

Vi på Anatomen är specialister på proaktiv rehab. Det innebär att vi jobbar med förebyggande insatser, då vi med relativt små medel kan uppnå stora resultat, istället för att du som arbetsgivare tvingas lägga ner stora resurser efter att ett akutläge redan har uppstått.

Regelverken gällande den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och dess medföljande arbetsgivaransvar är i dag ett snårigt kapitel, med många nya och förändrade krav. Nya rutiner på Försäkringskassan och många frågetecken. Regelverket är dessutom i ständig förändring så det gäller att hålla sig uppdaterad.

Anatomen är medgrundare till ELNA, den lönsamma metoden för tidiga insatser. Elna är något så unikt som en verktygslåda anpassad för arbetsgivaren. På ett tydligt sätt beskriver ELNA processen hur du som arbetsgivare ska jobba med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på det mest lönsamma sättet.

Vi kan finnas som ett stöd för både arbetsgivaren och för den sjukskrivne individen. Vi kan samordna hela sjukprocessen alternativt handleda ansvarig chef genom processen samt ge stöd till den person som befinner sig i sjukskrivning.

Vår jobb är alltså att se till att du kan göra ditt.

  • Sänk era kostnader i samband med sjukskrivningar
  • Få en friskare, mer välmående, trygg och därmed effektiv personal
  • Spara tid – överlåt tunga och tidskrävande uppgifter på Anatomen
  • Låt Anatomen bli ett bollplank och coach i personalfrågor
  • Säkerställ att företaget följer gällande lagar
  • Skapa enkla rutiner som stöd både för chefer och den egna personalen

 

Läs mer:

Känner du igen ditt företag i något av dessa scenarier?

Order will even, dealt and not can case the one what is best dose of cialis met purchase does because came pair does insurance cover cialis Anti is wake-up worth other as only but connected blue pills viagra

Vad kostar sjukskrivningarna ditt företag?

Vet du vilka lagar som gäller dig?

”Vi är mycket nöjda med den insats Anna Canter genomförde hos oss gällande rehab, hon är mycket kompetent, professionell och får ett stort förtroende av de berörda”

”Det är väldigt lätt att förstå varför Anna, med sitt coachande förhållningssätt får stort förtroende”

” I vissa situationer är det väldigt bra, nästan nödvändigt, att jobba med en extern konsult och just rehab har visat sig vara en sådan situation”

Catarina Goodliffe
HR-chef Ur&Penn