ELNA – Äntligen en metod som fungerar

ELNA-metoden skapades av Elsa Ranff-Strömberg och Anna Canter. Syftet var att finna en lätthanterlig metod för rehab ute på arbetsplatserna. Där andra metoder ofta stannar vid fina ord och vackra målsättningar fokuserar istället ELNA på mätbara resultat.

ELNA består av två delar och det är kombinationen som gör metoden unik.

Hårdvaran – Vad ska göras: Består av rutiner anpassade för just din arbetsplats, checklistor och en rehabpolicy. Rutinerna visar tydligt vem som är ansvarig, vad som skall göras och när det ska ske. Detta ger ett stabilt rutinflöde där alla rutiner och dokumentationsunderlag underlättar för nästa steg i processen.

Mjukvaran – Hur ska det göras: Gäller själva utförandet. Exempelvis: Hur du med bästa resultat genomför ett samtal med en medarbetare. Eller hur du på ett lönsamt sätt hanterar upprepad korttidsfrånvaro.

Så här fungerar det

  • Anpassning av baspaketet (hårdvaran). Exempelvis tilläggsrutiner, anpassning av blanketter till er grafiska profil, anpassning av språkbruk med mera.
  • Implementering av hårdvara i form av utbildning (mjukvaran).
  • Möjlighet att tillhandahålla en av våra utbildade rehabcoacher under avtalad tid, för att ytterligare stärka ansvarig personal på er arbetsplats.