Catarina Goodliffe HR-chef Ur&Penn

”vi är mycket nöjda med den insats Anna Canter genomförde hos oss gällande rehab, hon är mycket kompetent, professionell och får ett stort förtroende av de berörda”

 

”det är väldigt lätt att förstå varför Anna, med sitt coachande förhållningssätt, får stort förtroende”

 

” i vissa situationer är det väldigt bra, nästan nödvändigt, att jobba med en extern konsult och just rehab har visat sig vara en sådan situation”

 

Catarina Goodliffe

Hr-chef Ur&Penn