seminarium ”kom i mål”

”jag trodde jag visst vad jag ville, vad jag hade för mål. Men Anna fick mig att inse att det egentligen är något annat jag strävar emot. Något större och viktigare. En rätt omtumlande känsla”

Elisabeth, deltagare