Integritetspolicy för:

ANATOMEN AB
Vilundavägen 30,
194 34 Upplands Väsby, Sverige
E-post: info@anatomen.se
Telefon: 070-718 20 76

Senast uppdaterad den 16 april 2024
Ikraftträdandedatum: 16 april 2024

Denna integritetspolicy beskriver riktlinjer för insamling, användning och delning av din information när du använder vår webbplats (anatomen.se) eller någon av våra tjänster. Genom att använda tjänsterna samtycker du till insamling, användning och delning av dina uppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du inte samtycker ber vi dig avstå från att använda tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy utan förvarning och kommer att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter publicering, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tidpunkt utgör godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla support och tjänster.
  • För administrativa ändamål.
  • För att förbättra vår webbplats.

Om vi önskar använda din information för andra ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha erhållit ditt samtycke och endast för de ändamål som du har samtyckt till, såvida inte lag kräver annat.

Dina rättigheter:

Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter, få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot behandlingen av dina uppgifter, begära att dina personuppgifter överförs till en annan enhet, återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter, lämna in klagomål till en behörig myndighet samt andra rättigheter enligt gällande lag. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på info@anatomen.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs, eller om du återkallar samtycke för nödvändig behandling, kan du bli begränsad från att komma åt eller använda de tjänster för vilka din information krävs.

Cookies och annan spårningsteknik:

För närvarande samlar vi endast nödvändiga cookies som är viktiga för att förbättra vår webbplats. Läs mer om vår Cookiepolicy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är av yttersta vikt för oss och vi kommer att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Även om vi strävar efter att säkerställa maximal säkerhet kan vi inte ge absoluta garantier med tanke på de inneboende riskerna. Därför kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

Tredjepartswebbplatser och delning av information:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy gäller inte för tredjepartswebbplatser och deras tillämpade riktlinjer. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyerna för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över eller ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos tredjepartswebbplatser eller tjänster.

Klagomål/dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller funderingar angående behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss kan du kontakta oss på info@anatomen.se. Vi kommer att ta hand om dina frågor i enlighet med tillämplig lag.