Kartläggning

Kartläggning

Kartläggning – Genomlysning av arbetsmiljöarbetet Kartläggning Bakgrund Kunden på företag X är osäker på huruvida deras dokumenterade underlag för arbetsmiljö är uppdaterat eller inte, samt om underlaget följer rådande lagstiftning. Metod Uppdraget läggs upp enligt...
Kartläggning och analys av arbetsmiljö gällande ett specifikt team

Kartläggning och analys av arbetsmiljö gällande ett specifikt team

Kartläggning och analys av arbetsmiljö gällande ett specifikt team – Organisatorisk och social arbetsmiljö Kartläggning Bakgrund Företag X har ett team där medlemmarna under en längre period påvisar att de inte mår bra. Detta framkommer i medarbetarundersökningar, vid...