Kartläggning

Kartläggning

Kartläggning – Genomlysning av arbetsmiljöarbetet Kartläggning Bakgrund Kunden på företag X är osäker på huruvida deras dokumenterade underlag för arbetsmiljö är uppdaterat eller inte, samt om underlaget följer rådande lagstiftning. Metod Uppdraget läggs upp enligt...